logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Instytut Psychologii zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na wszystkich wydziałach psychologii Uniwersytetu SWPS.

 

Instytut Psychologii zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na wszystkich wydziałach psychologii Uniwersytetu SWPS.

Ewaluacja działalności naukowej

Ze względu na zmiany w Ustawie Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wprowadzenie oceny dyscyplin naukowych na poziomie uczelni Instytut przejął także obowiązki związane z ewaluacją działalności naukowej.

Awanse naukowe

Instytut prowadzi postępowania o nadanie stopnia doktora nauk społecznych i doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia. Wiecej informacji »

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia na drodze do doktoratu zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS »

 

Władze instytutu

 

258 aleksandra cislak-wojcik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Cisłak-Wójcik

dyrektor
biogram »

258 agata gasiorowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agata Gąsiorowska

zastępca dyrektora
biogram »

258 aleksandra szymkow-sudziarska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Szymków-Sudziarska

zastępca dyrektora
biogram »

258 wojciech bialaszek

dr

Wojciech Białaszek

zastępca dyrektora
biogram »

258 monika kornacka

dr

Monika Kornacka

zastępca dyrektora


258 konrad piotrowski

dr

Konrad Piotrowski

zastępca dyrektora
biogram »

 

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

 • Ewa Wilkońska – kierownik biura
  telefon: 22 517 97 77
  e-mail: bdi@swps.edu.pl
 • Uniwersytet SWPS
  ul. Chodakowska 19/31
  03-815 Warszawa, pok. 202

Godziny pracy

 • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00